Celostátní soutěže v oboru elektrotechniky - Slaboproudá elektrotechnika se účastnil za naší školu student 4. ročníku oboru Digitální telekomunikační technika Ondřej Douša. Obsahem soutěže bylo postavit a oživit elektronickou konstrukci podle zadané dokumentace. Ondřej dosáhl druhého nejlepšího bodového ohodnocení a třetího nejlepšího času a získal celkové třetí místo z devíti zúčastněných z různých středních škol.

Ještě o jeden stupeň lépe se v celostátní soutěži v oboru elektrotechniky - Zapojení a ovládání točivých strojů umístil student 3. ročníku oboru Elektrikář pro silnoproud Jan Jirásek.

Oběma studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat našim dvěma studentům 4. ročníku, kteří se 31. října zúčastnili akce organizované táborskou nemocnicí - tzv. halloweenského krvebraní, rozhodli se pro darování krve a pomohli tak třeba i k záchraně lidských životů.

Děkujeme i paní učitelce K. Machoňové za propagaci akce a doufáme, že se v příštím roce přidají i další zájemci o darování krve.

HK

Při svém krátkém pobytu v České republice navštívila SŠ Zeppelin-Gewerbeschule z partnerského města Kostnice naši školu.

Skupinu 22 žáků s ředitelem školy panem Karlem Knappem zajímaly hlavně učebny odborného výcviku. Ohlasy byly velmi pozitivní.

Poté se Kostničtí vydali na prohlídku Tábora.

 

Děkuji všem „basketbalistům“ za reprezentaci školy a věřím, že za odcházející čtvrťáky najdeme pro příští rok nástupce v nižších ročnících.
IM

 Z vysluněného Tábora přes mlhavou Prahu až do opuštěné stanice Karlštejn cestovali studenti IT3A a IT3B. Velkolepá expedice s cílem odhalit (ne)pravdy ukryté za příběhy o karlštejnském hradě se odehrála 18. října.

Studenti si nejprve prošli malebné podhradí, přes které vyrazili vstříc hrůznému kopci. Po jeho zdolání se jim otevřel jedinečný výhled na jednu z nejznámějších staveb Karla IV. V atmosféře podzimních lesů a projasňující se oblohy sehráli studenti, k pobavení všech, vybrané scénky z Vrchlického Noci na Karlštejně. Posléze se třídy odebraly na prohlídku samotného hradu, kde si prošly nejen dostupné hradby, ale i interiéry císařské rezidence.

Výklad průvodkyně studenty obeznámil s historickými fakty ze života Otce vlasti, a navíc vyvrátil Hájkův mýtus, který Vrchlický zakomponoval do své divadelní hry. Po obědové pauze už zbývalo jen vyčkat na vlak a plni dojmů se vydat zpět na cestu domů.

Ve dnech 17. - 19.10 2023 se zúčastnili vybraní žáci (Černohorský Roman, Hinšt Marek, Jankovič Štepán, Jirásek Jan, Kutička Jan, Skalák Daniel, Zuzák Filip, Želivský Robin) třídy SE3 oboru Elektrikář pro silnoproud kurzu kabelových technologií a síti NN na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou. Žáci prokázali teoretické znalosti i praktické dovednosti a získali osvědčení o absolvování kurzu BOZP KABELOVÝCH TECHNOLOGIÍ A SÍTÍ NN. Žákům blahopřejeme.

učitel odborného výcviku Bedřich Špulák

Studenti tříd DIT2 a IT2 v rámci projektu Historie a současnost techniky odjeli do Linze. Tentokrát se zaměřili na současnost. Vyzkoušeli, jak se trénuje neuronová síť v rozpoznávání objektů, poslechli si skladby vytvořené Ai i shlédli, jak AI multimediálně reaguje na klavírní koncert člověka. Zajímavé byli i náhrady plastů z bioodpadu – např. krve, slupek od pomerančů. Nejzajímavější pro všechny byla 3D projekce Deep Space.

Ve středu 27. 9. 2023 měli studenti tříd DIT1 a IT1 možnost vyrazit do táborských ulic a konečně se blíže seznámit se svým studijním městem.

Podél vod jordánské přehrady doputovali až do historického centra, kde stanuli proti Žižkově soše a vytušili, odkud náměstí vzalo své jméno. Mezi starobylými budovami pak studenti čelili nesnadnému úkolu. Každá ze tříd obdržela několik černobílých fotografií, které zachycovaly město před několika desetiletími. Podobni detektivům se studenti vydali rozmanitými uličkami historického centra a snažili se vypátrat, kde se konkrétní budovy nachází. Aby dokázali, že místo skutečně objevili, museli se tam vždy ve stejném úhlu vyfotografovat.

Závěrečné kroky pak směřovaly k vyhlídkové věži Kotnov, odkud se všem otevřel překrásný výhled na celé město. Vnitřní expozice pak svým návštěvníkům připomněla, jak v Táboře vypadal život v minulých staletích – jaké nástroje lidé používali, příp. jak vypadaly obranné prvky města za jeho nejvyšší slávy. Celá exkurze se nadmíru vydařila a všichni už se těší na případná pokračování.

4. 10. 2023. Podařilo se nám sestavit dvě družstva.

Děkujeme všem závodníkům, kteří se zúčastnili tradičního přespolního běhu i třídě DIT4 za pomoc při organizaci závodu.

Učitelé TV

Video ze závodů

DIT1 + SE1 - 6. až 8. září

20. 9. 2023. Krásný atletický stadion, nádherné a teplé počasí, ale bohužel technické potíže při průběhu letošního Poháru.

Poděkování za reprezentaci školy patří všem členům týmu. Nestáli na stupních vítězů, ale některé výkony stojí za zmínku:

Jakub Koucký – skok vysoký - 188 cm !!, 60m – 7,59 s

Jan Šustr – 400m – 56,08 s

Jan Sochor – vrh koulí – 10,95 m

Jakub Vorel – 60m – 7,79 s

Díky a těším se na příští rok, I. Mládková