Aktuality

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči,

v přiložených souborech najdete výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory. Záznamy jsou seřazeny podle registračního čísla v informačním systému Dipsy. Výsledky přijímacího řízení jsou konečné, byly sestaveny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání s přihlédnutím k výsledkům z přijímacích zkoušek a prioritě jednotlivých škol dle přihlášky. Ředitel školy nemůže v seznamu přijatých již provádět žádné změny, případná odvolání budou přeposlána zřizovateli školy.

V letošním přijímacím řízení nerozesílá škola rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, rozhodnutí se považují za doručená dnem jejich vyvěšení a zveřejnění na internetových stránkách školy.

Blahopřeji uchazečům přijatým ke studiu, do konce května Vám bude zaslán dopis s pozvánkou na informační schůzku dne 20. 6. 2024 od 15 hodin. Uchazečům mimo okres Tábor bude zároveň zaslána nabídka ubytování na domově mládeže.

Přijatým uchazečům přeji hodně úspěchů ve studiu, nepřijatým pak více štěstí při hledání školy v druhém kole přijímacího řízení. Střední škola spojů a informatiky Tábor vzhledem k naplnění své kapacity nebude vyhlašovat druhé kolo v žádném z vyučovaných oborů.

V Táboře dne 15. 5. 2024
Ing. Petr Draxler, ředitel školy

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor