Volný čas

Pod vedením vychovatelů se lze věnovat v domově mládeže různorodým zájmovým činnostem. Cílem zájmových činností je vychovávat a vytvářet návyky k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky a studenty dostatkem námětů pro naplňování volného času v organizovaných i individuálních činnostech. Charakteristickým rysem volného času je možnost volby činnosti s respektováním zásady dobrovolnosti.
Nabídka zájmové činnosti je ovlivněna věkovou strukturou a různorodostí ubytovaných žáků.

Aktivity domova mládeže
 
 • sálová kopaná
 • kopaná
 • stolní tenis
 • florball
 • volejbal
 • nohejbal
 • basketbal
 • tenis
 • posilování
 • boxovací pytel
 • knihovna
 • stolní fotbálek
 • elektronické šipky

Individuální činnost:
Domov mládeže umožňuje individuální uspokojování zájmů i u jiných organizací ve městě (kopaná, lední hokej, plavání, judo, karate, cyklistika, horolezecká stěna, in-line bruslení ...)

Z dalších našich aktivit:
návštěvy filmových představení, knihovny, divadla, kulturních výstav, plaveckého bazénu, muzea aj.

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor