Kurz Start

 

Škola pravidelně pořádá kurz "START". Jedná se o třídenní program pro studenty 1. ročníků zaměřený na rychlou a příjemnou adaptaci na nové školní prostředí.
Jeho cílem je seznámení studentů a semknutí celého třídního kolektivu. Kurzu se zúčastňuje vždy jedna třída se svým třídním učitelem, vychovatelem a mistrem odborného výcviku. Program sestavují a vedou zkušení učitelé a vychovatelé.

 • 2023

  DIT1 + SE1 - 6. až 8. září

  Adaptační a seznamovací kurz je skvělou příležitostí jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program byl sestaven tak, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou, se svými třídními učitelkami, ale i mistry odborného výcviku. Z předchozích kurzů víme, že je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové spolužáky v přírodě, při hře než se s nimi seznamovat v lavicích.

  Adaptační kurz pro třídy DIT1 a SE1 se letošní rok konal nově v Chatové osadě Soukeník, kde bylo velmi pěkné ubytování, ale hlavně výborné stravování i možnost koupit si něco na zub. Atmosféra kurzu byla pohodová a chlapci zvládli skvěle všechny aktivity, které si pro ně učitelé připravili. Doufáme, že se studentům na kurzu líbilo a příští rok si to s prvními ročníky opět rádi zopakujeme.

  Za celý adaptační team Renáta Jalovecká.

   

  IT1 + ME1 - 13. až 15. září

  Druhý adaptační kurz pro nově nastupující žáky prvních ročníků tříd ME 1 a IT 1 se uskutečnil na tradičním místě v Růžené u Chyšek. Program byl náročný, ale podařilo se nám ho splnit díky tomu, že nám přálo počasí a žáci byli úžasně hraví a zábavní.

  Všem děkuji Karla Machoňová

 • 2022

  Hned na počátku školního roku se uskutečnil po dvouleté pauze způsobené epidemiologickými opatřeními další ročník kurzů Start pro všechny žáky nastupující do prvních ročníků.

  Cílem kurzu je především seznámení žáků mezi sebou, seznámení s třídním učitelem, vytvoření příjemného klimatu ve třídě a pochopení, že každý může být třídnímu kolektivu nějak prospěšný. Až na výjimky se zúčastnili všichni žáci, takže jsme na první dva dny 13. a 14.9. přivítali 46 žáků tříd IT a DIT a od 15. do 16.9. přijelo 44 žáků ze tříd ME a SE.

  I když nám počasí trochu nepřálo, přesto se konaly všechny naplánované aktivity a studenti se ochotně zapojovali. Byly to tři dny plné seznamovacích her, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her.

  Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy. 

 • 2018

  Jako každý rok jsme hned na počátku září se žáky prvních ročníků vyrazili na adaptační kurz START.
  Třídenního programu se v prostředí chatového kempu Růžená u Nadějkova zúčastnili téměř všichni žáci, třídní učitelé a zkušený realizační tým.
  Program se povedl, přijela skupina jednotlivců a domů odjížděla parta spolužáků, kteří se poznali a navázali přátelské vztahy.

 • 2017

   

  Jako již tradičně, jsme zorganizovali pro 1. ročníky adaptační kurz START ve středisku Varvažov

   

  START 2017

  START 2017
 • 2016

  START 2016

  Začátkem září se studenti nastupující do prvních ročníků zúčastnili již 17. ročníku adaptačního kurzu Start. Akce proběhla v krásném prostředí dětského tábora Růžená na Čertově hrbatině.

  Všem zúčastněným děkuji a přeji příjemné studijní a přátelské prostředí na nové škole.

  Vedoucí kurzu Karla Machoňová

   

   

   

 • 2015

  Začátkem září se uskutečnil již 16. ročník kurzů START pro studenty nastupující do prvních ročníků.
  Cílem kurzu je především seznámení studentů mezi sebou, seznámení s třídním učitelem, vytvoření příjemného klimatu ve třídě a pochopení, že každý může být třídnímu kolektivu nějak prospěšný. Kurzu se až na drobné výjimky zúčastnili všichni studenti a velmi aktivně se zapojili do všech aktivit, i když nám trochu nepřálo počasí.
  Byly to tři dny plné seznamovacích her, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her.
  Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy.
  Vedoucí kurzů Karla Machoňová

 • 2014

  START 2014

  Začátkem září se uskutečnil již 15. ročník kurzů Start pro žáky nastupující do prvních ročníků.

  START 2014Cílem kurzu je především seznámení žáků mezi sebou, seznámení s třídním učitelem, vytvoření příjemného klimatu ve třídě a pochopení, že každý může být třídnímu kolektivu nějak prospěšný.

  Byly to tři dny plné seznamovacích her, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her. Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy.

  Vedoucí kurzů Karla Machoňová

 • 2013

  Začátkem září se žáci nastupující do prvních ročníků zúčastnili již 14. ročníku kurzu Start.

  Akce proběhla v krásném prostředí dětského tábora Růžená na Čertově hrbatině. Cílem bylo vzájemné seznámení žáků, seznámení s učiteli a vytvoření třídního kolektivu.

  Byly to tři dny plné seznamovacích soutěží, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her. Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy.

  Podle hodnocení všech účastníků byla akce zdařilá a přínosná. Za rok čeká tento kurz na další „prváky“ a jejich třídní učitele.

  Vedoucí kurzu Karla Machoňová

 • 2012

  Ve dnech 5.–7.9. 2012 a 10.–12.9. 2012 se studenti všech prvních ročníků zúčastnili adaptačních kurzů START.
  Akce se uskutečnila za krásného počasí v rekreačním středisku Varvažov u Písku.
  Až na výjimky se jí zúčastnili všichni studenti. Do programu se také velmi aktivně zapojili třídní učitelé a se svou třídou utvořili dobře fungující kolektiv. Program zaměřený na poznávání a kooperaci byl úspěšně splněn a věříme, že přispěje k rozvoji klidného a tvůrčího klimatu ve třídách.
  Za spolupráci děkuji všem realizátorům kurzu i třídním učitelům.
  KM

 • 2011

  Začátkem září se žáci nastupující do prvních ročníků zúčastnili již 12. ročníku kurzu Start.

  Akce proběhla v krásném prostředí dětského tábora Růžená na Čertově hrbatině. Cílem bylo vzájemné seznámení žáků, seznámení s učiteli a vytvoření třídního kolektivu.
  Byly to tři dny plné seznamovacích soutěží, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her.Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy. Podle hodnocení všech účastníků byla akce zdařilá a přínosná.Za rok čeká tento kurz na další „prváky“ a jejich třídní učitele.

  Vedoucí kurzu Karla Machoňová

  START 2011 START 2011 START 2011 S/E1

 • 2010

  V prvníchzářijových dnech jsme jako již tradičněvyjeli s nastupujícími studenty prvních ročníků na kurz START. Akce se uskutečnila v rekreačním areálu Růžená pod vedením pedagogů, vychovatelů a učitelů odborného výcviku naší školy.
  Až na drobné výjimky se kurzu zúčastnili všichni žácia také všichni třídní učitelé.
  Připravený dvoudenní program nepokazilo ani chladné a deštivé počasí a všichni účastníci odjížděli domů spokojeni.
  Akce je přínosná pro vytváření školního kolektivu a navázání přátelských vazeb mezi spolužáky i mezi žáky a pedagogy.
  Všem zúčastněným přeji, aby si uchovali dobrý pocit z kurzu co nejdéle.
  Vedoucí kurzu Karla Machoňová

 • 2009
  10. ročník kurzu START (31.8. – 4.9.)
  Již poslední den prázdnin se sešli žáci nastupujících tříd ME1 a S/E 1 na seznamovacím kurzu v Růžené. Tímto neformálním způsobem zahájili vstup do nové školy a nového kolektivu. Ve středu 2.9. je vystřídaly třídy D1 a IT 1.
  Zúčastnili se všichni studenti 1. ročníků s výjimkou několika jedinců stižených chorobou. Na základě ohlasů studentů hodnotím celou akci jako velmi úspěšnou.
  vedoucí kurzů Karla Machoňová

 • 2008
  Vítání nových studentů 1. ročníků proběhlo letos opět na kurzu Start a opět velmi úspěšně. Ale abych to nehodnotila sama, požádala jsem absolventy kurzu o anonymní hodnocení.
  Zadání bylo:
  „Vzkažte budoucím prvákům proč by měli jet a co na Starťáku zažijou.“
  Všem dopisovatelům děkuji za jejich poznámky a postřehy a pár lépe čitelných vzkazů si přečtěte sami!
  Karla Machoňová, vedoucí kurzu

  h1m h3m h4m

 

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor