Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II

 logo OPVVV

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

6. Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK II: ikap.kraj-jihocesky.cz

Střední škola spojů a informatiky Tábor je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Střední škola spojů a informatiky Tábor realizuje tyto projektové aktivity:

  • Projektové dny pro spolupracující základní školy.
    V rámci projektových dnů si žáci ZŠ postaví jednoduché elektronické výrobky, naučí se základy programování, seznámí se s prací CNC stroje, zapojí a odzkoušejí zapojení světelné instalace nebo počítačové sítě.
  • Blok kroužků.
    Kroužky na základních školách budou zaměřeny na stavbu elektronických výrobků, základy pájení, práci s ručním nářadím a technickou dokumentací.
    Kroužky na Střední škole spojů a informatiky pro žáky středních škol budou zaměřeny na rozšíření znalostí elektroniky a programování, práci s CNC stroji a programátorskými vývojovými platformami.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor