Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

 logo OPVVV

1. Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

2. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

3. Příjemce: Jihočeský kraj

4. Partner s finančním příspěvkem: Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

5. Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

6. Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: ikap.kraj-jihocesky.cz

7. Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity:

Střední škola spojů a informatiky Tábor je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

8. Podpořené budou tyto aktivity (šablony):
7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ,
7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor