Kariérová poradna

 • Nevíte si rady, zda jít dále studovat, či nastoupit do pracovního procesu?
 • Nevíte, zda na vysokou školu, či na VOŠ?
 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce škol?
 • Nevíte, zda zůstat studovat (pracovat) v oboru?
 • Chcete změnit zaměření a neumíte si sami vybrat?
 • Neznáte vhodné zaměstnavatele v regionu?
 • Nevíte, jak správně oslovit zaměstnavatele?
 • Máte studijní ( osobní) problémy a potřebujete o nich s někým mluvit?
 • Chcete se zeptat na něco ohledně studia či práce?

ODPOVĚDĚLI JSTE ALESPOŇ JEDNOU ANO?

Potom je poradna určená právě vám. Můžeme si jenom popovídat nebo si můžete udělat testy schopností a motivace. Pokusím se vám pomoci zjistit, který obor by pro vás byl vhodný a zajímavý.
Neslibuji zázraky, ale pomoc a podporu při důležitém životním kroku.

Ráda si na Vás udělám čas a pokusím se Vám pomoci. Budu pro Vás v kabinetě tělesné výchovy každé sudé pondělí od 11:40 do 12:25 a každou lichou středu od 10.45 do 11.30. Pokud Vám termín konzultačních hodin nebude vyhovovat nebo bude Váš problém hodně neodkladný, přijďte si domluvit individuální termín. 

Školní kariérový poradce Mgr. Karla Machoňová

Důležité termíny pro studium na VŠ

V následujících odkazech najdete informace o

Tyto informace považujte za orientační a vždy se podívejte na webové stránky příslušné školy, zda nedošlo k nějakým změnám, což se vzhledem k současné situaci může klidně stát.

Souhrnné informace.

Přihlášky ke studiu

Většina fakult a škol preferuje elektronickou přihlášku. Pokud byste přesto chtěli tiskopisy přihlášek, pak si je můžete vyzvednout u mne (Karla Machoňová) v kabinetě tělesné výchovy.

Pokud by vám bylo cokoliv nejasné, obraťte se na mne, poskytnu vám doplňující informace.

Přílohy:

KM

Důležité odkazy

www.ec.europa.eu/eures zveřejnění volných pracovních míst z 31 evropských států
www.vysokeskoly.cz katalog vysokých škol
www.vysokoskolak.cz vyhledání vysoké školy podle zadaných parametrů
www.mamenato.cz portál zaměstnanosti a adaptability
www.scio.cz národní srovnávací zkoušky
www.istp.cz integrovaný systém typových pozic
www.atlasskolstvi.cz aktuální přehledy všech škol
www.infoabsolvent.cz informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.msmt.cz ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ifirmy.cz seznam firem řazených podle oborů a regionů včetně kontaktů a charakteristik činnosti
www.istp.cz informace pro zájemce o práci i pro zaměstnavatele naleznete v Kartotéce typových pozic
www.gwo.cz poskytuje informace o více než 600 povoláních formou textu, fotografií a zvukových dialogů.
www.univcz.cz zaměřuje se zejména na podporu poskytování dalšího vzdělávání prostřednictvím středních a vyšších odborných škol

Přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor

 • Přijďte včas, raději o nějakou minutu dříve, než později.
 • Přijďte upravení, oblékněte se do dobře padnoucího oblečení, přiměřeně místu, o které se ucházíte, spíš lépe než nedbale, rozhodně ne příliš nápadně.
 • Dejte si pozor, ať vám nepáchne z úst, nebo ať nepřiběhnete celí zpocení.
 • Ruku nepodávejte první, tu vám musí podat zaměstnavatel, stiskněte ji pevně, ale ne jak lamželezo.
 • Sedněte si, až k tomu budete vyzváni, pokud by vás nechali stát a sami seděli, zeptejte se, zda se můžete posadit (může to být "chyták", aby poznali zda nejste bojácní)
 • Snažte se co nejvíc uvolnit.
 • Chovejte se přiměřeně sebevědomě (nikoliv přehnaně suverénně), jako člověk, který zná svou cenu. Neuhýbejte očima, své odpovědi nešeptejte ani nehuhlejte a je-li to právě vhodné usmějte se.
 • Mluvte věcně, nesnažte se být moc vtipní nebo žoviální, ale dojem velkého "suchara" také škodí.
 • Dostanete-li otázku, na níž bude odpověď obtížná, nesnažte se honem něco vyhrknout. Svou odpověď protáhněte, mluvte pomalu, případně nějaké to slovo zopakujte, abyste získali čas. Někdy je lépe říci "nevím", než koktat nesmysly, někdy lze z otázky šikovně utéci, případně ji obrátit v žert. Uvědomte si, že není cílem zaměstnavatele vás zdeptat.
 • Připravte nějaké otázky pro zaměstnavatele (nejen o práci, o kterou se ucházíte, ale i např. o produkci zaměstnavatele, plánech do budoucna apod.). Váš zájem určitě zapůsobí dobře.

Příklady častých otázek u přijímacího pohovoru
(můžete ovšem dostat i jiné)

 • Jak byste popsal(a) svou dosavadní profesní kariéru?
 • Jakou práci jste dělal(a) v minulém zaměstnání?
 • Co se vám na této práci líbilo (nelíbilo)?
 • Co se vám v této práci podařilo, jaké byly vaše největší pracovní úspěchy?
 • Co jste se tam naučil(a) nového?
 • Proč jste z minulého zaměstnání odešel(a)? (vyvarujte se velké kritiky zaměstnavatele)
 • Absolvoval(a) jste i jiné přijímací pohovory?
 • Co víte o naší firmě?
 • Proč jste si vybral(a) právě ji? (vyplatí se zjistit si informace o firmě)
 • Jakou máte představu o své práci v novém zaměstnání?
 • Čeho byste ve své práci (ve své kariéře) chtěl(a) dosáhnout?
 • Jak se vidíte (co byste chtěl dělat, na co si troufáte) za 5 let (za 10 let)?
 • Jaké si myslíte, že jsou vaše klady (zápory), v čem si myslíte, že jste dobrý?
 • Jaké své znalosti a dovednosti si myslíte, že v novém zaměstnání uplatníte?
 • Proč si myslíte, že bychom měli přijmout právě vás? Jaký bude váš přínos pro nás?
 • V jaké práci se cítíte jistý(á)?
 • Jste ochoten(a) pracovat nad rámec běžné pracovní doby?
 • Jste schopen(a) a ochoten(a) zvládat nárazově větší pracovní zatížení?
 • Umíte odpočívat, relaxovat? Jak trávíte dovolenou?
 • Jaké jsou vaše mimopracovní zájmy?
 • Sportujete?
 • Jaký je váš zdravotní stav?

Některé otázky jsou již součástí životopisu, ale zaměstnavatel se vás na ně může ptát znovu, třeba proto, že chce znát podrobnější odpovědi nebo chce vidět vaše reakce.

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor