Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek – podzim 2024

Didaktické testy společné části - 1. -10. září 2024 - podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) bude znám do 15. srpna 2024

Praktická maturitní zkouška (třída ME4) - 10. září 2024

Ústní maturitní zkoušky - 11. září 2024

Odevzdání maturitní práce - 20. srpna 2024 dle pokynů na školním webu a instrukcí  vedoucího práce

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky je nutné se přihlásit u Mgr. Hany Kollárikové do 25. 6. 2024.


Více informací najdete na stránkách maturita.cermat.cz


Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem - informace

Nahrazení profilové zkoušky z anglického jazyka jazykovým certifikátem - žádost


Profilové předměty k maturitní zkoušce

Maturitní zkouška – společná část

Maturitní zkouška – profilová část 

Maturitní zkouška – praktická zkouška

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Pokyny k vypracování maturitní práce


Maturitní okruhy profilové části MZ:

Český jazyk a literatura:

Anglický jazyk

Informační technologie

Digitální telekomunikační technika

Mechanik elektronik

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor