26-45-M/01 Digitální telekomunikační technika

Studijní obor s maturitou zaměřený na moderní informační a komunikační technologie.

Obor zaměřený na moderní informační a komunikační technologie, který plně respektuje dnešní prolínání telekomunikační a výpočetní techniky. Připravuje pro práci techniků a manažerů u společností provozujících pevné i mobilní telekomunikační sítě, správců a projektantů počítačových sítí a dalších odborníků z oblasti informačních technologií. Vysoký podíl teoretické výuky je dobrým základem pro další studium na vysoké škole.

Absolvent oboru má široký výběr technických a manažerských vysokých škol z oborů elektrotechniky, výpočetní techniky a telekomunikací. Přímým pokračováním je například studium moderního oboru Komunikace, multimédia a elektronika na ČVUT Praha nebo Teleinformatika na VUT Brno. Obsáhlé znalosti z oboru ICT umožňují pokračovat ve studiu i ve vysokoškolských oborech zaměřených na informační technologie.

Výhodou absolventa je získání elektrotechnického vzdělání dle nařízení vlády 194/2022 Sb. V oboru je rozsáhle zahrnuta problematika kybernetické bezpečnosti v oblasti organizační i technické. Absolvent zná typické druhy kybernetických útoků, umí proti nim ochránit počítačovou síť a další infrastrukturu. Zná zákon i vyhlášku o kybernetické bezpečnosti a může provádět školení uživatelů.

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Přehled předmětů

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor