26-51-H/02 Elektrikář pro silnoproud

Tříletý učební obor s výučním listem - instalace, údržba a opravy silnoproudých rozvodů a elektrospotřebičů.

Elektrikář pro silnoproud je tříletý učební obor zakončený závěrečnými zkouškami a získáním výučního listu. Připravuje pro širokou škálu povolání elektrotechnického charakteru – provozní elektrikář, údržbář, montér rozvodných zařízení, mechanik měřicí a regulační techniky. Obor splňuje podmínky pro získání elektrotechnické kvalifikace dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Žáci s dobrými výsledky mohou pokračovat dále ve studiu v některém z nástavbových oborů a k výučnímu listu získat i maturitní vysvědčení.

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, technik zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Přehled předmětů

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor