18-20-M/01 Informační technologie

Studijní obor s maturitou zaměřený na hardware počítačů, operační systémy, aplikační software, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací.

Obor zaměřený na hardware počítačů, operační systémy, aplikační software, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací. Absolvent oboru získá důkladné znalosti matematiky a přírodních věd, které jsou dobrým základem pro studium na vysokých školách.

V odborné oblasti umí navrhnout počítačové sestavy a počítačové sítě, může provádět údržbu, kvalifikovaný prodej a poradenství v oboru výpočetní technika. Zná základy algoritmizace a programování v jazycích HTML, PHP a C. Umí navrhnout webové a databázové aplikace. Je seznámen s řadou aplikačních programů z oblasti zpracování textu, databází, počítačové grafiky a návrhů elektrických zařízení. Je schopen v těchto oblastech poskytovat uživatelskou podporu.

V oboru je rozsáhle zahrnuta problematika kybernetické bezpečnosti v oblasti organizační i technické. Absolvent zná typické druhy kybernetických útoků, umí proti nim ochránit počítačovou síť a další infrastrukturu. Zná zákon i vyhlášku o kybernetické bezpečnosti a může provádět školení uživatelů.

Přehled předmětů

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor