26-41-L/01 Mechanik elektronik

Čtyřletý obor s maturitou a výučním listem, zaměřený na elektrické instalace a práci s moderní elektronikou.

Obor poskytuje maturitu a výuční list, dle § 58, odst. 5 školského zákona. Odborná část vzdělávání je upravena tak, aby žáci studující v oboru Mechanik elektrotechnik mohli po třetím ročníku studia složit zkoušky pro získání výučního listu v oboru 26-51-H/02 Elektrikář pro silnoproud. Postoupení do čtvrtého ročníku není získáním výučního listu podmíněno, ve studiu pokračují všichni, kteří ve druhém pololetí třetího ročníku prospěli z povinných předmětů. Ve čtvrtém ročníku konají žáci maturitní zkoušku v oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik. Výstupem studia je získání výučního listu po třetím ročníku a maturitního vysvědčení po čtvrtém ročníku. Obor splňuje podmínky pro získání elektrotechnické kvalifikace dle nařízení vlády 194/2022 Sb.

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Přehled předmětů

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor