26-59-H/01 Spojový mechanik

Tříletý učební obor s výučním listem - instalace telekomunikačních a počítačových sítí, údržba a opravy slaboproudých zařízení.

Spojový mechanik je tříletý učební obor pro žáky s dobrým zdravotním stavem a zájmem o elektrotechniku. Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých a počítačových sítí, údržbu elektronických zařízení, instalaci a programování zabezpečovacích a protipožárních elektronických systémů.

Všeobecné vzdělávací předměty u žáků pěstují kulturu vyjadřování i psaného projevu, základní znalost jednoho cizího jazyka a dobrou orientaci ve středoškolské matematice a fyzice. Převažují předměty odborné, připravující absolventy na místa kvalifikovaných montérů, správců sítí nebo obchodníků s telekomunikační technikou. Součástí výuky je i práce s počítačem. Odborný výcvik probíhá ve špičkově vybavených dílnách v areálu školy, ve druhém a třetím ročníku pak částečně na provozních pracovištích u firem z oboru informačních a telekomunikačních technologií.

Absolventi oboru spojový mechanik najdou uplatnění u montážních firem pro telekomunikační nebo počítačové sítě, dále u služeb zabývajících se zabezpečením objektů, prodejců elektroniky a telekomunikační techniky a všude tam, kde se budují nebo udržují slaboproudé rozvody. Výuka v oboru je zakončena závěrečnými zkouškami a získáním výučního listu. Obor splňuje podmínky pro získání elektrotechnické kvalifikace dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Studenti s dobrými výsledky si mohou doplnit vzdělání v některém elektrotechnickém nástavbovém oboru a k výučnímu listu získat i maturitní vysvědčení.

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Přehled předmětů

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor