Dne 25.1.2023 se žáci tříd SE2, SE3 a ME3 zúčastnili odborného školení zaměřeného na tepelná čerpadla od firmy IVT. Školení vedl pracovník firmy IVT pan Ing. Luděk Kudláček. Vysvětlil žákům princip tepelných čerpadel, návrhy nasazení tepelných čerpadel, jejich výhody i nevýhody. Dále informoval o základních parametrech pro výběr tepelných čerpadel a zodpověděl dotazy žáků.

Naše poděkování patří jak panu Ing. Kudláčkovi, tak i firmě IVT.

Václav Šedivý

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na úterý 2.5.2023 a středu 3.5.2023 ředitelské volno pro žáky 1. až 3. ročníků Střední školy spojů a informatiky Tábor.

Ing. Petr Draxler, ředitel školy

Design by: www.diablodesign.eu